Stem Gauches Communes
in Sint-Gillis.

Voor een radicaal publiek investeringsplan.

Met de steun van :

      

Met de steun van :

      

4 gemeentescholen

Voor de bouw van vier nieuwe gemeentelijke scholen en degelijke infrastructuur, meer personeel en kleinere klassen.

30 nieuwe crèches en gratis maaltijden op school

Voor 30 nieuwe publieke crèches en verschillende gemeentelijke diensten om de dubbele dagtaak van vrouwen af te bouwen.

3000 degelijke sociale woningen

Voor 3.000 nieuwe sociale wooneenheden in publieke handen. Het moet gaan om kwaliteitsvolle huisvesting die ecologisch geïsoleerd is. Nieuwe wooneenheden kunnen er onder meer komen door leegstaande bureaus en gebouwen op te eisen en ombouwen tot wooneenheden.

850 nieuwe lokale banen

Voor de creatie van 850 lokale jobs door een 30-urenweek zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen, en door de omzetting van contracten op basis van artikel 60 in echte jobs.

Publieke intercommunales onder beheer van de gemeenschap!

Stop de belastingverhogingen op de distributie van elektriciteit, gas en water. Hernationalisatie van de geprivatiseerde bedrijven.

Een gastvrije en solidaire gemeente

Voor de opeising van leegstaande woningen voor daklozen. Voor gratis opvang in vluchthuizen van vrouwen die slachtoffer van geweld zijn, LGBTQ+ jongeren die thuis buitengezet zijn. De gemeente kan ook een gebouw ter beschikking stellen voor comités van mensen-zonder-papieren.

Wie zijn we ?

Gauches Communes is een gemeenschappelijke lijst die in Saint-Gilles werknemers, vakbondsleden, jongeren, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, feministen, pacifisten, antiracisten en verschillende linkse stromingen die zich verzetten tegen het besparingsbeleid verenigt. Samen willen we een werkelijk links politiek verlengstuk uitbouwen.

Deelnemen

Folders verdelen, bijeenkomsten organiseren met de kandidaten voor vrienden, collega’s en familie, een poster voor het raam hangen, vergaderingen bijwonen in Saint-Gilles en de campagne activeren,… Iedereen kan bijdragen aan deze campagne.

Steunen

In tegenstelling tot gevestigde partijen, hebben we weinig financiële middelen. We krijgen geen hulp van rijke vrienden of industriëlen. We rekenen op uw bijdrage, die van activisten en sympathisanten.

Facebook

Neem contact met ons op: