Zoals in 2012 en 2014 voerden we in Sint-Gillis een verkiezingscampagne met Gauches Communes, een eenheidslijst ondersteund door LSP, de Humanistische Partij en campagne ROSA. Hiermee bouwden we verder op onze jarenlange werking in de gemeente en de rijke ervaringen die we hiermee opdeden.

Door Nicolas Menoux

Deze verkiezingen zorgden voor een kleine omwenteling: de PS van Charles Picqué verliest zijn absolute meerderheid, coalitiepartner MR halveert van zes tot drie zetels en de CDH raakt niet meer in de raad. Ecolo-Groen consolideert zijn positie als tweede partij en onderhandelt met de PS over een nieuwe meerderheid. De historische coalitie tussen PS en MR komt hiermee ten einde. Het is vooral de doorbraak van PTB, die met vier verkozenen in de raad komt, die voor het goede nieuws zorgt.

Gauches Communes weegt op politiek debat

De afgelopen jaren verdeelden we meerdere keren per jaar een pamflet in alle bussen van de gemeente. Net zoals in 2012 en 2014 dreven we het ritme van dit pamflet op in de kiescampagne. We vertrokken van onze eerdere analyses en moesten vaststellen dat de sociale tekorten in onze wijken bijzonder groot blijven.

Het programma van Gauches Communes brengt die tekorten in beeld en schetst een weg om ze op te lossen. Geen enkele andere lijst in Sint-Gillis besteedde zoveel tijd en militante energie aan het uitleggen en bespreken van haar programma. We verdeelden in alle brievenbussen 11 thematische pamfletten waarin we onze argumenten ontwikkelen. We hielden ook dagelijkse stands op straat om de discussie aan te gaan over de noodzaak om 4 nieuwe scholen, 3.000 sociale wooneenheden en 30 crèches te bouwen.

Gauches Communes maakte een gedetailleerd bilan op van het uittredend bestuur. We legden ook uit dat een echt progressief beleid onvermijdelijk moet breken met het verstikkende financiële keurslijf, en dit door met de bevolking te strijden voor een radicaal plan van publieke investeringen.

Onze campagne gaf richting aan de discussies en verplichtte de andere lijsten om zich rond deze thema’s uit te spreken. De traditionele partijen deden er alles aan om uit te leggen dat ons programma niet realistisch was, maar tegelijk moesten ze toch ook uitleggen hoe ze denken te antwoorden op de tekorten. Onze campagne zorgde ervoor dat consequent linkse opvattingen een prominente rol innamen, wat radicaal links in een betere positie plaatste.

De PTB-PVDA heeft zijn nationale positie van belangrijkste partij links van de gevestigde partijen kunnen gebruiken om een uitstekend resultaat neer te zetten in Sint-Gillis. Gauches Communes heeft het vertrouwen om links te stemmen verder versterkt. Op de verkiezingsavond verklaarde de voormalige lijsttrekker van Ecolo in Sint-Gillis, Alain Maron, over de doorbraak van de PTB-PVDA in de gemeente: “Hun voorstellen zijn onmogelijk: het budgettair raamwerk verlaten en grote tekorten aangaan, is strijdig met bepaalde regels die onder meer door Europese verdragen opgelegd worden. Er moeten effectief meer sociale woningen bijkomen, dat moet een prioriteit zijn. Maar de cijfers die ze naar voren schuiven zijn vaak onrealistisch. Zomaar 3.000 sociale woningen bij creëren, gebeurt niet zomaar.”

In Sint-Gillis stelde het programma van PTB-PVDA voor om 100 sociale woningen te renoveren en een verplichting op te leggen om bij alle nieuwe immobiliënprojecten 30% sociale woningen te voorzien. De eis van 3.000 sociale wooneenheden en het voorstel om buiten het financiële keurslijf te treden, kwamen uit het programma van Gauches Commes. Het is een indicatie van onze impact op het politieke debat.

We haalden 2,28%. Dat is een mooi resultaat dat beter is dan wat we in 2014 haalden (1,12%), zelfs indien we uiteraard liever onze eerste verkozenen hadden gehaald. We dalen lichtjes in vergelijking met 2012, toen de PTB nog niet zijn opmerkelijke doorbraak van 2014 had gemaakt. We zijn er ons van bewust dat de ruimte naast de PTB-PVDA beperkt is en waren liever samen opgekomen.

De uitspraken van Alain Maron tonen dat de gevestigde partijen niet bereid zijn om de budgettaire beperkingen te verwerpen, wat ook de sociale noden zijn. Als het van hen afhangt, zal het nog lang duren vooraleer iets aan onze noden wordt gedaan. Er zal actief verzet zijn. Daarin kan gerekend worden op Gauches Communes in Sint-Gillis, naast de vier nieuwe verkozenen van PTB-PVDA.