Tegen het racisme van de regering:

maak van Sint-Gillis een gastvrije gemeente !

Voor een radicaal plan van publieke investeringen
in sociale huisvesting, scholen en zorg!

Door Mario Fonseca, Boris Malarme & Nicolas Menoux

 

 

 

De harde rechtse regering, met de N-VA voorop, stapelt de racistische provocaties op tegen vluchtelingen, mensen-zonder-papieren en de bevolking met een migratie-achtergrond. Daarmee worden we verdeeld en wordt de aandacht afgeleid van het besparingsbeleid dat onze lonen en uitkeringen treft, onze pensioenen en onze openbare diensten.

De regering botste meteen op een historisch actieplan van de vakbonden die opliep naar de algemene staking van 15 december 2014. Het was duidelijk dat de arbeidersbeweging in staat was om de regering te laten vallen, maar die kans werd niet gegrepen. Sindsdien zijn de N-VA en de regering erin geslaagd om zich terug op te richten, daarbij geholpen door de zwakke oppositie, in het bijzonder vanwege de PS. De ‘socialisten’ die zelf een neoliberaal beleid voeren en de eigen zakken vullen versterken de rechterzijde.

Het besparingsbeleid gaat gepaard met de afbraak van het recht op asiel en een harde repressie tegen migranten. Mensen-zonder-papieren zijn door hun clandestiene en onzekere situatie gedwongen om gelijk welke job in het zwart te aanvaarden met ellendige lonen en zonder enige bescherming. Dat zet een sterke neerwaartse druk op alle lonen en arbeidersvoorwaarden. Het versterkt bovendien racisme en verdeeldheid onder de werkenden. We hebben nochtans gezamenlijke belangen en moeten samen de strijd aangaan.

Gelukkig is er opnieuw meer verzet. Er waren studentenacties tegen meetings van Theo ‘Trump’ Francken aan de universiteiten in Vlaanderen. Op 12 november organiseerde de nationale coördinatie van mensen-zonder-papieren de grootste betoging sinds eind 2015 met meer dan 5.000 aanwezigen. En dan is er ook nog de campagne voor “gastvrije gemeenten” die in verschillende steden een dynamiek krijgt. Op 13 december volgt een solidariteitsbetoging voor vluchtelingen naar aanleiding van een Europese top.

Samen strijden voor de noden van ons allen

De notie ‘gastvrijheid’ moet op het terrein vertaald worden in gemeentelijke openbare diensten. Dit vereist meer personeel. De bezettingen van leegstaande gebouwen door mensen-zonder-papieren moeten ondersteund worden in plaats van hard aangepakt. Identiteitscontroles op basis van uiterlijk moeten stoppen. Er is nood aan voldoende opvang. Gemeenten kunnen de mogelijkheden om leegstaande gebouwen op te eisen gebruiken om onderdak voor daklozen met of zonder papieren te organiseren. Gastvrije gemeenten moeten voorzien in toegang tot huisvesting, eerstelijnszorg en gratis en degelijk onderwijs.

Dat is niet het beleid van de ploeg van Picqué (PS) in St. Gillis. Dit beleid is gericht op beter begoede lagen waarbij de armsten worden verjaagd. Er is nood aan een ambitieus plan om 4.000 sociale woningen bij te creëren in St. Gillis. Dat is wat nodig is om de eindeloze wachtlijst weg te werken en de steeds stijgende tendens van de huurprijzen te stoppen. Een massaal plan van publieke investeringen moet ook uitgebreid worden tot nieuwe scholen om de tekorten aan te pakken en het aantal leerlingen per klas te verlagen. Ook is er nood aan voldoende middelen voor de zorgsector en voor rusthuizen.

De eisen met elkaar verbinden en strijd eenmaken, betekent ook solidariteitsbanden creëren en de mobilisatie versterken zodat we kunnen winnen.

Voor een linkse gemeente

Hoe kunnen we van St Gillis een gastvrije gemeente maken? De PS in de gemeente koos ervoor om rechts mee aan de macht te brengen, ook al had de PS zelf een meerderheid. Het resultaat is een neoliberaal gemeentebeleid dat de sociale tekorten versterkt. Peilingen geven aan dat de PTB/PVDA een echte uitdager wordt, wat erg positief is. Op minder dan een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kan de PTB het potentieel aangrijpen om de goede peilingen om te zetten in echte verandering. Linkse campagnes kenden het grootste electorale succes als ze gebaseerd waren op enthousiasme en zo breed mogelijke deelname, met brede en inclusieve campagnes gebaseerd op actie. Denk aan de campagnes van Sanders, Corbyn, Mélenchon en Podemos. LSP wil daaraan bijdragen.

De PTB en progressieve meerderheden zouden botsen op het financiële keurslijf waarin de regionale en federale regeringen de gemeenten houden. In de jaren 1980 ging het gemeentebestuur van het Britse Liverpool in verzet tegen dat keurslijf en werd een uitgebreid programma van publieke investeringen doorgevoerd. Er werd een front van verzet met een twintigtal linkse gemeentebesturen opgebouwd. Met stakingen en massabetogingen werd de regering-Thatcher tot toegevingen gedwongen en kwamen er meer middelen voor de stad.

Een inclusief initiatief gebaseerd op actie laat een politieke voorbereiding toe met open en democratische discussies, maar ook de verdediging en popularisatie van een programma waarmee overwinningen mogelijk worden. Voorstellen en concrete maatregelen zijn noodzakelijk, maar we hebben ook een project nodig rond wat we zullen doen als het establishment onze voorstellen afblokt. Dat project kan enkel bestaan uit echt democratisch socialisme. De marges voor een fundamenteel ander beleid zijn er immers niet onder het kapitalisme.

Deelnemen

Folders verdelen, bijeenkomsten organiseren met de kandidaten voor vrienden, collega’s en familie, een poster voor het raam hangen, vergaderingen bijwonen in Saint-Gilles en de campagne activeren, … Iedereen kan bijdragen aan deze campagne. Vervoeg ons !

Steunen

In tegenstelling tot gevestigde partijen, hebben we weinig financiële middelen. We krijgen geen hulp van rijke vrienden of industriëlen. We rekenen op uw bijdrage, die van activisten en sympathisanten.