Saint-Gilles :
Gratis en goed onderwijs

Een radicaal publiek investeringsplan
voor 4 gemeentescholen

Door Celia Ponce & Nicolas Menoux

 

 

 

 

Plaatsgebrek, overbevolkte klassen, containerklassen, … Gauches Communes eist dat er vier gemeentescholen bijkomen!

De bevolking groeit aan en dus was de toename van het aantal schoollopende kinderen voorspelbaar. Het plaatstekort in het onderwijs moest onvermijdelijk aan de oppervlakte komen. Er werd echter niets ondernomen om daar ernstig op te antwoorden. We kregen integendeel dertig jaar van onderfinanciering, besparingen op alle machtsniveaus en een bijhorende achteruitgang van het onderwijs: jobs verdwenen, de infrastructuur wordt slechter, er zijn onvoldoende plaatsen, …

Stop met gerommel in de marge, voor degelijke schoolinfrastructuur!

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis moest kunstgrepen uithalen om dringend enkele bijkomende plaatsen in de scholen te creëren. Zo werden containers geplaatst in de school Ulenspiegel. Deze vormen twee “modulaire klassen” op het voetbalterrein van de speelplaats. Hetzelfde bij de school Quatre Saisons voor een klas van 25 kleuters.

Burgemeester Charles Picqué (PS) verklaarde hierover: “Er is een enorme uitdaging en we moeten keuzes maken: ofwel is er geen plaats in de scholen en dat is een enorme ramp, ofwel werken we in de best mogelijke omstandigheden, zelfs met modulair materiaal en prefab. Gezien de dringendheid en de ernst hadden we geen keuze.”

Het bestuur loopt duidelijk achter op de noden, ook al zijn dezelfde politici al decennialang aan de macht en was de groei van het aantal schoolgaande kinderen hen al langer bekend. Sint-Gillis is samen met Schaarbeek en Sint-Joost al langer één van de drie gemeenten waar het grootste aantal kinderen naar een school in een andere gemeente moet trekken.

Wij legden in 2012 al uit dat er tegen 2015 minstens duizend plaatsen moesten bijkomen. Het gemeentebestuur nam dat cijfer ook op en stelde dat er tegen 2016 duizend plaatsen zouden bijkomen. Het werden er uiteindelijk slechts 700 in de volledige legislatuur waarbij slechts één nieuwe school werd geopend. Dit volstaat niet. Meer dan de helft van de 700 bijkomende plaatsen zijn gebaseerd op een uitbreiding van het aanbod in de bestaande scholen met onder meer containers, prefab en overvolle klassen. Dit is gerommel in de marge.

Op deze manier wordt slechts achter de tekorten aangelopen waarbij de kwaliteit van het onderwijs afneemt en de leerkrachten minder tijd aan elke jongere kunnen besteden.

Voor 1000 bijkomende plaatsen is er nood aan bijkomende infrastructuur door nieuwe schoolgebouwen te openen. Elke kind moet plaats hebben in een school in eigen buurt. Zonder investeringen in nieuwe schoolinfrastructuur zal dit niet mogelijk zijn, of het moet ten koste gaan van de onderwijsvoorwaarden. Er zijn tien basisscholen in Sint-Gillis waarvan zes gemeentelijke scholen. Wij pleiten voor een radicaal publiek investeringsplan om vier nieuwe gemeentescholen op te richten voor zowel kleuteronderwijs als lagere school. Deze vier nieuwe scholen zijn ook nodig om het te hoge aantal kinderen per klas aan te pakken en terug te brengen tot maximaal 15 per klas.

Meer publieke middelen voor onderwijs

Er moeten ook meer middelen komen voor buitenschoolse activiteiten (zwemmen, uitstappen, …). Steeds meer scholen moeten uitstappen schrappen omdat de kost volledig door de ouders moet gedragen worden terwijl sommigen dat niet kunnen betalen. Dit komt vooral door het transport dat vaak duurder is dan de rest van de uitstap.

Schoolmaaltijden zijn uitbesteed aan private bedrijven zoals Sodexo. Dit bedrijf staat niet bekend voor gezonde en degelijke maaltijden, maar wel voor zijn winsthonger. Gauches Communes eist het einde van de uitbesteding van de schoolmaaltijden. De centrale keuken voor de maaltijden in de kinderopvang moet uitgebreid worden tot de gemeentelijke scholen zodat een gratis en degelijke maaltijd aan elk kind wordt aangeboden.

Het personeel kan gemotiveerd worden door betere arbeidsvoorwaarden, kleinere klassen die meer persoonlijke begeleiding van de leerlingen mogelijk maakt en voldoende omkadering voor degelijk onderwijs. Het statuut van de leerkrachten moet verbeterd worden en het is nodig om al het personeel in de gemeentelijke scholen te benoemen.

We moeten opkomen voor de nodige middelen en ons niet laten beperken door de financiële keurslijven. Een gemeente die in verzet gaat tegen de besparingen en voor een radicaal plan van publieke investeringen kan een katalysator zijn om ook andere gemeenten mee te trekken in een bredere beweging. We moeten daarbij ook strijden voor meer publieke middelen voor het volledige onderwijs. Deze middelen terug optrekken tot 7% van het BBP zou een goede eerste stap zijn.

Dit alles moet onderdeel zijn van een groot plan van publieke investeringen onder de controle en het democratisch beheer van de gemeenschap. Het kan gefinancierd worden door de nationalisatie van de bankensector, de weigering om de overheidsschuld terug te betalen aan de grote speculanten en door de sleutelsectoren van de economie in publieke handen te brengen.

Deelnemen

Folders verdelen, bijeenkomsten organiseren met de kandidaten voor vrienden, collega’s en familie, een poster voor het raam hangen, vergaderingen bijwonen in Saint-Gilles en de campagne activeren, … Iedereen kan bijdragen aan deze campagne. Vervoeg ons !

Steunen

In tegenstelling tot gevestigde partijen, hebben we weinig financiële middelen. We krijgen geen hulp van rijke vrienden of industriëlen. We rekenen op uw bijdrage, die van activisten en sympathisanten.