Wie zijn we ?

Gauches Communes is een gemeenschappelijke lijst die in Saint-Gilles werknemers, vakbondsleden, jongeren, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, feministen, pacifisten, antiracisten en verschillende linkse stromingen die zich verzetten tegen het besparingsbeleid verenigt. Samen willen we een werkelijk links politiek verlengstuk uitbouwen.

Gauches Communes wordt ondersteund door de Linkse Socialistische Partij (LSP-PSL), Humanistische Partij (PH-HP) en Campagne ROSA. 

Links : 

Linkse Socialistische Partij : www.socialisme.be
Humanistische Partij : www.partihumaniste.be
Campagne ROSA : www.campagnerosa.be

 

In tegenstelling tot de politiekers verbinden de kandidaten van Gauches Communes er zich toe om:

 

– Actief verzet tegen het onrechtvaardige beleid te ontwikkelen en niet deel te nemen aan een besparingscoalitie.

– Te leven aan een gemiddeld inkomen van een werkende en zich niet te verrijken met allerhande betaalde mandaten. De rest van het inkomen wordt volledig besteed aan de uitbouw en ondersteuning van verzet tegen asociale aanvallen.

– De collectieve en democratische beslissingen van militanten en sympathisanten te vertegenwoordigen.